Biomedica

Хигиена

Медицинската хигиена се однесува на хигиенската пракса поврзана со администрирањето на медицината и медицинската нега во спречување или минимизирање на ширењето на болестите.

Медицинската хигиенска пракса вклучува:

Изолација или карантин на инфективни пациенти или материјал заради спечување на ширењето на инфекцијата

  • Стерилизација на инструменти користени во хируршки процедури
  • Употреба на заштитна облека и додатоци како што се маски, наметки, капи, штитници за уши и ракавици
  • Соодветни преврски и штитници од повреди
  • Безбедно отстранување на медицински отпад
  • Дезинфекција на предмети за повеќекратна употреба (постелнина, перници, униформи)
  • Триење и миење на раце особено во опециони салиИсто така нудиме и безконтактни апарати за дезинфекција на раце, неводено миење, контрола на хигиената со АТФ како и контрола на средствата за санитација и детергентите.