Biomedica

Трансплантација

Биомедика и One Lambda, глобален лидер во маркетот за трансплантација, ја покажуваат својата посветеноста на ова поле.

One Lambda – сега дел од Thermo Fisher Scientific е формирана во 1984 од Prof. Paul Terasaki, кој и служеше на HLA заедницата со Terasaki плочките усте од раните седумдесети години.

Денес OLI е единствената комппанија која сеуште нуди и целосно ги интегрира комплетната палета на типизирачки тестови  и антитела -  од класични терасаки плочки до модерни молекуларни тестови како SSP, Luminex® базирани SSO и SBT (“секвенционирачки”) тестови.

За тестирање на HLA-антитела, златен стандард се сет на од единечни антигени на One Lambda – со што е воведен нов стандард за грижа на трансплантирани пациенти.