Biomedica

Point of Care

Реализација на тестирањето веднаш до болниот е идејата на point-of-care тестирањето.
Ова ја зголемува можноста пациентот, лекарот и болничкиот тим да ги добијат резултатите брзо, со што пак се овозможува побрза и интервентна одлука на клиничкиот менаџмент.

Нудиме Point-of-care тестови од следниве производители: Alldiag, Cepheid, BioHit Healthcare, Diamondial, Euroclone, Focus, IDL Biotech, Quidel, Plasmatec, Sekisui Diagnostics и Vircell.