Biomedica

Онкологија и Генетски тестирања

Тумор маркерите се биолошки супстанци произведени од туморните клетки.Идеално тумор маркерите би требабало да се користат за скрининг, дијагноза како и мониторинг на прогресијата на болеста. Внимателната интерпретација на резултатите од тумор маркерите дефинитивно ја зголемува нивната клиничка релевантност.

Ние ги нудиме следниве имуноесеи за дијагностика на туморски маркери: