Biomedica

Коски и Минерали

Биомедика со својата сопствена производна линија -  Biomedica Immunoassays – е позната како водечки производител на тестови за дијагностика на пореметувања на коските преку одредување на биомаркери како што се Osteoprotegerin, sRANKL, Sclerostin, DKK-1 и Cathepsin K. 

 Во сорботка со нашите добавувачи ние сме во состојба да обезбедиме широк спектар на имунолошки тестови за менаџирање на болестите поврзани со пореметениот коскен и калциумов метаболизам.