Biomedica

Инструменти и сервисни услуги

Автоматизација/Инструменти
Нудиме инструменти за општа употреба како и автоматизирани системи дизајнирани према потребите на клиентите.

Имунодијагностика: комплетно автоматизирани LIAISON® платформи од производителот DiaSorin, наменети за изработка на имунолошки тестови, како и автоматски елиса инструменти со можност за изработка од 2 до 7 плочи истовремено (ETI-MAX3000®, Thunderbolt и други).

Широк опсег на лабораториски апликации: од инфективни заболувања до имунологија и неонатален скрининг

Молекуларна дијагностика: целосен опсег на комплетно автоматизирани системи, од изработка на единечен примерок (sample in-result out) до молекуларни работни станици со висок капацитет. Од стандардни PCR инструменти преку комплетно автоматизираните системи GeneXpert® и FilmArray се до инструменти со можност за голем обем на работа како LabXpress системите.

Мултиплексирање: од научно истражувачки до IVD системи со CE ознака. Luminex® платформа (со можности за комплетна автоматизација), Affymetrix чип системи, Biofire FilmArray системот – ова се само дел од од палетата што ја имаме.