Biomedica

Хемостаза / Коагулација

Луѓе посветени на здравјето – е мотото на фирмата Stago од Франција. Секојдневно Stago ја потврдува својата посветеност да обезбеди квалитет во здравствениот систем нудејќи им на лабораториите напредни тестови и сервис кои се резултат на долгогодишно искуство и експертиза во делот на хемозтазата (реагенси, инструменти и потрошен материјал). Специјализирајќи се во областа на хемозтазата повеќе од 60 години, Stago изгради цврста индустриска пракса (истражување и развој, стандардизација и производство) во делот на ИВД дијагностиката како и долготрајна препознатливост во истражувачките кругови.