Biomedica

Ендокринологија

Репродуктина и ендокринолошка здравствена заштита

Наша визија е да обезбедиме нови и иновативни маркери за одбрани заболувања.Производите на нашите партнери  DiaSorin, Novatec и Mercodia обезбедуваат континуитет во биомедицинското тестирање.

Производите се погодни за базични, клинички истражувања и дијагностички тестирања.