Biomedica

Автоимуни заболувања

Постојат голем број различни типови на автоимуни зболувања со различни симптоми кои оштетуваат многу органи и ткива. Со цел  да се дијагностицираат овие заболувања достапни се голем број на тестови.

заедно со нашите партнери нудиме широк дијапазон на тестови кои се употребуваат во:

  • Реуматологијата
  • Гастроентерологијата
  • Дијагноза на тромбоза
  • Дијагноза на васкулити