Biomedica

Микробиологија

Биомедика нуди микробиолошки тестови и реагенси за дијагностика:

•    Медиуми
•    Тест системи за идентификација и резистентност