Biomedica

Серологија на инфективни заболувања

Биомедика нуди широк спектар на серолошки тестови за инфективни заболувања:

  • ELISA
  • Western Blot и брзи тестови за детерминација на антитела против бактерии, вируси, паразити и габи
  • Детекција на патогени со антигени