Biomedica

Лекови / Хормони

Различни тест системи за детекција на ветеринарни лекови, хормони и промотори на раст во урина, крв и ткиво/месо.