Biomedica

Остатоци / ГМО / Микотоксини

ELISA и PCR, квалитативни и квантитативни брзи тестови за анализа на остатоци – како алергени, антибиотици, хормони, лекови, микотоксини и генетски модифицирани организми (ГМО).