Biomedica

Контрола на квалитет

Надворешни програми за контрола на квалитет за микробиологија и прехрамбена индустрија, референтни материјали за тестирање на остатоци и тест системи за контрола на влезни и излезни суровини за остатоци и патогени.