Biomedica

Растителни патогени

Дијагностика на растителни патогени за детекција на бактериски, вирусни, габични и вироидни инфекции со помош на ELISA, IF, PCR и мултиплекс технологија (Luminex)