Biomedica

Молекуларна дијагностика

Реагенси, китови и инструменти за анализа на DNA и RNA за детекција на патогени, алергени и широка палета на ГМО.