Biomedica

Микробиологија

Микробиолошки тестови и реагенси за дијагностика, медиуми, тест системи за идентификација и резистентност.