Biomedica

Лабораториска опрема за дијагностика на храна

Нудиме широко портфолио на лабораториска опрема (Елиса читачи, перачи, молекуларно дијагностички системи) за анализа на вода, животна средина и храна.