Biomedica

Пластика-Потрошен материјал

Производите за ракување со течности се од суштинско значење за истражување и дијагностика.

Биомедика нуди широко портфолио на пластичен потрошен материјал за секоја лабораторија.