Biomedica

Инструменти

Биомедика нуди врвни инструменти за:

  • PCR и qPCR
  • Мултиплексирање и обработка на микроареји
  • Читачи и перачи на микротитрациски плочи
  • Имуноблот анализи и визуелизација на нуклеински киселини

Дополнително можеме да Ви обезбедиме и основна лабораториска опрема.

Искористете ја нашата поддршка на лице место, инсталација на инструментите, обука и одржување.