Biomedica

Имунологија / Протеомика

Разбирањето на имунолошките механизми, протеинските интеракции и патишта, како и однесувањето на протеините во нивната средина се фундаментални параметри за процесот на истражување од базична биологија до откривање на нови лекови. 

Биомедика нуди високо квалитетни производи од врвни производители како за иновативни, така и за конвенционални технологии.

Со повеќе од 30 години искуство во имунологија, нашите вработени во текот на годините постанаа водечки експерти во своите полиња.

Ние сме Ваш партнер во:

 

  • Студирање на клеточни и имунолошки процеси
  • Обезбедување на врвен скрининг, детекција и мултиплексни решенија.