Biomedica

Геномика / Молекуларна Биологија

Нашето селектирано портфолио вклучува од микроарејни апликации, PCR и qPCR инструменти и китови па се до врвни читачи и перачи на микротитрациски плочи.

Научници, клиничари, фармацевти и клиенти од областа на индустријата со интерес во областите како генска експресија, цитогенетика, SNPs, валидација на биомаркери, реакција кон одредени лекови, функционална аналитика и слично, сте од срце поканети да го прегледате нашето сеопфатно портфолио и  да ја најдете соодветната алатка за Вашето истражување.