Biomedica

Систем за управување со квалитет

ISO 9001:2015 сетрификацијата во рамките на целата групација на фирми осигурува константно подобрување на квалитетот на производите и услугите.